Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităților de promovare și vânzărilor de bunuri și servicii de către SC HOMEFIT SRL și orice alt partener cu care derulează un contract în acest sens, prin intermediul magazinului online grillmarket.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică) și pot fi modificate oricând de către aceștia.

Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

WEBSITE/SITE (grillmarket.ro): reprezintă website-ul care are adresa de internet grillmarket.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informațiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate și promoții/campanii de informare/promovare pentru acestea desfășurate de către grillmarket.ro.

BUNURI ȘI SERVICII: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate pe website și în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

SPECIFICAȚII: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate atât în grillmarket.ro, precum și în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producător sau de către utilizatori/cumpărători, sau așa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează grillmarket.ro în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului website.

VÂNZĂTOR: societatea comercială SC HOMEFIT SRL având sediul social în Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, Camera nr. 1, Bloc 5, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, Județul Ilfov, cod poștal 077160, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J23/2812/07.07.2016 CUI: RO24842480. Adresa punctului de lucru depozit este Șoseaua Vitan Bârzești nr. 7 A Sector 4, București, CP 042121.

CUMPĂRĂTOR: persoană fizică/persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă prin intemediul grillmarket.ro 

CONTRACT: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

COMANDĂ: o Comandă confirmată de către Vânzător.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și alte drepturi asociate, drepturile privind baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare dintre cele de mai sus.

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale SC HOMEFIT SRL

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea grillmarket.ro într-un mod contrar scopului declarat și practicii în domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii grillmarket.ro, proprietarilor legali ai acestuia și oricărui alt partener cu care se derulează un contract în acest sens.

Conținutul site-ului grillmarket.ro

Informațiile prezentate pe grillmarket.ro au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă.

Descrierile produselor pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezența informațiile cele mai relevante, astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe grillmarket.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și designului fără notificare prealabilă de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc și la starea produselor afișate se pot obține contactând Vânzătorul prin email/telefon la datele de contact din secțiunea Contact a grillmarket.ro

Promoții și campanii

Promoțiile și campaniile prezentate pe grillmarket.ro pot fi valabile numai în grillmarket.ro.

Promoțiile și campaniile prezentate pe grillmarket.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare și în regulament, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.

Prețurile produselor

Prețurile produselor și serviciilor afișate în cadrul site-ului grillmarket.ro includ TVA conform legii în vigoare.

Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeze produsele este considerat cel din comanda confirmată de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau de eroare care afectează prețul (conform paragrafului privind Comenzile).

Prețurile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Comenzile

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul grillmarket.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele informațîi:

 1. Comandă/Precomandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii din partea Cumpărătorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

În cazul epuizării stocului pentru produsul comandat, înainte de finalizarea comenzii, reprezentantul grillmarket.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemănătoare ca aspect și specificații tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat există alternative.

În cazul epuizării stocului înainte de finalizarea comenzii și al lipsei unei alternative la produsul comandat, comanda poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vânzător, dar nu înainte de anunțarea Cumpărătorului despre această stare de fapt.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a grillmarket.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv al erorilor umane, în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul neopozabil să anuleze comanda efectuată, iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt.

Precomanda reprezintă o comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat și care poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va urma aceiași pași ca o comandă normală, singura diferența fiind termenul de livrare, care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului și care va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii, precum și în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz data de lansare și prețul produsului, ceea ce îi dă dreptul neopozabil Vânzătorului să modifice aceste informații în website.

Vânzătorul are dreptul să modifice și condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect și a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.

Vânzătorul nu este considerat culpabil și nu i se pot imputa penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.

Cumpărătorul are dreptul de a renunța în orice moment la o precomandă, iar dacă aceasta a fost deja achitată, suma respectivă îi va fi returnată integral.

Contractul la distanță

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Data încheierii contractului de vânzare la distanță între grillmarket.ro și client este considerată data comenzii confirmate de către Vânzător.

Termenii și condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora venind Certificatul de Garanție emis de către producător, importator sau distribuitor, după caz.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daunele de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii, și implicit Contractului, și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare, în special pentru pierderea produselor sau a documentelor.

Facturarea

Prețul, modalitatea și termenul de plată, precum și termenul de livrare sunt specificate în Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata

Plata produselor comandate se poate face conform modalităților de plată acceptate de către Vânzător și condițiilor impuse de finanțator în cazul plăților efectuate prin card bancar sau credit.

În cazul achitării online, după înregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocată în contul Cumpărătorului, urmând a fi încasată de către Vânzător doar după confirmarea comenzii.

În cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizată, banii vor fi returnați integral pe card, fără niciun comision adițional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vânzătorului, care însă nu este responsabil de termenul în care această rambursare este făcută, acest aspect fiind în sarcina băncii Cumpărătorului al cărui instrument financiar a fost utilizat.

Vânzătorul nu este responsabil pentru politica și condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plată sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate la grillmarket.ro.

În cazul unor erori apărute în timpul procesului de plată, Vânzătorul nu are obligația de a efectua livrarea, în sarcina acestuia intrând numai informarea Cumpărătorului asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat. Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute, dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității și responsabilității acestuia.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatori de plăti autorizați. grillmarket.ro NU stochează informațîi despre cardul dumneavoastră.

Livrarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Termenele de livrare variază de obicei între 1 și 5 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor și de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 5 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv a cazurilor legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.

Acceptarea și transferul de proprietate

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor conform legislației în vigoare pe teritoriul României la data încheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin finalizarea livrării semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Returul produselor

grillmarket.ro oferă posibiliatea de returnare a produselor în termen de 14 zile lucrătoare în următoarele situații:

 • Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site. Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din ofertă, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

  Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de grillmarket.ro.

 • Produse ce au fost livrate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată către reprezentanții grillmarket.ro, iar Consumatorul va refuza recepția produsului. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuirea lui cu un produs similar sau pentru rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

  Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de grillmarket.ro.

 • Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achiziționat produsul la distanță, respectând condițiile ordonanței de urgență nr. 34/2014.

  Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Adresa de comunicare a notificărilor este office@grillmarket.ro

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (aceast document ține loc de contract conform legislației românești) și nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau prin alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (să aibă toate accesoriile și documentele care le-au însoțit la livrarea inițială, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi etc).

Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate integral de către client.

Rambursarea contravalorii produselor achiziționate se va face în cel mult 14 de zile lucrătoare de la data denunțării cumpărării și este posibilă numai prin transfer bancar.

Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o comandă care a beneficiat de transport gratuit determina scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat se va reține contravaloarea transportului oferit inițial.

Se pot percepe taxe suplimentare cu o valoare între 0 și 50% din valoarea inițială a produsului pentru readucerea produselor la starea inițială în cazul returnării produselor uzate, deteriorate etc.

Garanția produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul grillmarket.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție făcând produsele din categoria produselor resigilate, dacă este cazul), în ambalajele originale sau conforme în cazul produselor resigilate, și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de grillmarket.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către importator sau distribuitor, după caz.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată la recepția mărfii pe adresa office@grillmarket.ro.

În cazul produselor expuse, garanția acoperă aceeași perioadă ca pentru un produs nou, sigilat. În cazul produselor resigilate, perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs expus sau resigilat sunt aceleași cu cele valabile pentru produsele sigilate.

Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/Cumpărătorului cu grillmarket.ro se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării și prin postarea opiniilor referitoare la produse în zonele de comentarii pentru produse.

grillmarket.ro își alocă dreptul neopozabil să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj inadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către aceștia. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu oferă un minim de informații (nr. de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia și îi dă dreptul acestuia din urmă să nu răspundă la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile înregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării grillmarket.ro din orice motive, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor linkuri publicate pe site.

Politica de Confidențialitate și de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Site-ul grillmarket.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau utilizării greșite a informațiilor care se află în controlul grillmarket.ro În cazul pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul grillmarket.ro, acesta nu-și asumă nicio responsabilitate.

grillmarket.ro poate conține link-uri către alte site-uri.

grillmarket.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Modalitățile expuse mai jos se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe grillmarket.ro

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de ROMCARD - autoritatea națională de supraveghere în acest domeniu. grillmarket.ro nu stochează informații despre cardul dumneavoastră.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. HOMEFIT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

SC HOMEFIT SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe grillmarket.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a SC HOMEFIT SRL, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SC HOMEFIT SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către SC HOMEFIT SRL atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau din străinătate.

Prin parcurgerea acestor Termeni și Condiții ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicită ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa: SC HOMEFIT SRL, sediul social: Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, Camera nr. 1, Bloc 5, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, Județul Ilfov, cod poștal 077160, se pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • să interveniți asupra datelor transmise;
 • să va opuneți prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;
 • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, grillmarket.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

grillmarket.ro nu este de accord și nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul grillmarket.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, comunicând acest lucru printr-o cerere trimisă la adresele de mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, SC HOMEFIT SRL pot furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, agenți de asigurare.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și către alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Frauda

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze grillmarket.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va da dreptul grillmarket.ro de a solicita organelor competente punerea în mișcare a cercetării penale împotriva aceluia sau acelora care s-au făcut vinovați în acest sens.

Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din România aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forță majoră.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Eventualele litigii apărute între grillmarket.ro și Utilizatori/Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această rezolvare nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Înregistrare

Înregistrare cont nou

Ai deja cont?
Autentificare sau Resetare parolă