Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation EU 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date), grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați.

Site-ul grillmarket.ro este operat de societatea SC HOMEFIT SRL, cu sediul social în Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, Camera nr. 1, Bloc 5, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, Județul Ilfov, cod poștal 077160, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J23/2812/07.07.2016. Adresa punctului de lucru MAGAZIN & DEPOZIT este Vitantis Shopping Center, Șoseaua Vitan-Bârzești 7 A, Sector 4, București, CP 042121.

grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL este Operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana vizată) ni le transmiteți.

Datele personale pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne transmiteți date cum ar fi:

Informațiile dvs. de contact: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă fizică pentru livrare, adresă fizică pentru facturare, număr de telefon, în anumite cazuri contul IBAN (pentru plățile prin OP sau pentru virarea unor sume de bani în caz de retur produs șamd) sau orice alte informații specifice de contact necesare livrării unei comenzi.

De ce avem nevoie de datele dvs.

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru a va putea furniza Serviciile, cu următoarele scopuri:

 • Pentru prelucrarea comenzii și furnizarea produselor și serviciilor dorite;
 • Pentru evaluarea produselor și serviciilor pe care vi le furnizăm;
 • Pentru a vă oferi acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
 • Pentru administrarea site-ului;
 • Pentru analiza și îmbunătățirea site-ului, a ofertei comerciale și a publicității pe care o desfășurăm;
 • Pentru a vă oferi posibilitatea de a participa la concursuri, promoții;
 • Pentru a vă transmite mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, contul de utilizator etc.);
 • Pentru a vă transmite oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL, în cazul în care v-ați exprimat acordul în acest sens.

Ce vom face cu datele

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la sediul societății. Găzduirea și stocarea datelor dvs. au loc în centre de date securizate de pe teritoriul României și/sau în centre de date și servicii de tip cloud ale partenerilor de pe teritoriul Uniunii Europene.

Putem furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate în acest document (de exemplu companii care oferă servicii de curierat sau servicii contabile și de audit). Informațiile solicitate în cazul plăților online intră sub incidenta condițiilor de utilizare ale procesatorilor de plăți, iar grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL nu va solicita și nu va stoca niciun detaliu referitor la datele cardului dumneavoastră.

Vom dezvălui informații, dacă acest lucru este justificat, în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, de a ne apăra drepturile sau proprietatea. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credință, că avem obligația de a face acest lucru în conformitate cu legea.

Minori

grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL nu colectează în mod deliberat informații referitoare la persoane minore.

Cât timp păstram datele dvs. personale

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru a vă putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitări trimise către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL prin email la adresa office@grillmarket.ro sau utilizând opțiunile disponibile în contul de utilizator de pe site, ne puteți solicita anularea contului de utilizator și ștergerea sau anonimizarea datelor.

Orice date cu caracter personal pe care le deținem în scop de marketing le vom păstra până în momentul în care ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informări.

Care sunt drepturile dumneavoastră legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL respectă drepturile și libertățile individuale și se ocupă de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL. Respectarea acestui drept de către societate se realizează prin prezenta informare.
 2. Dreptul de acces: dreptul de a obține din partea grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.
 3. Dreptul de retragere a consimțământului: dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 5. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține de la grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc atunci când intervine oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL;
  • dvs. vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate mai sus;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține de la grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL restricționarea prelucrărilor datelor personale în oricare dintre următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:
  • dvs. contestați exactitatea datelor pe care le prelucrează grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL; prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care să îi permită societății să verifice exactitatea datelor;
  • prelucrarea datelor personale de către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL este ilegală, iar dvs. nu solicitați ștergerea datelor personale, ci restricționarea utilizării lor de către grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL;
  • grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL nu mai are nevoie de datele dvs. personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în cadrul unei proceduri administrative.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Dvs. aveți acest drept numai în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
 2. grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL nu va transmite datele dvs. personale către organizații similare pentru a fi utilizate în scopuri similare.
 3. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulara în care vă aflați, prelucrării efectuate de grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL având ca temei juridic interesul legitim al dvs.
 4. Dreptul de a depune o plângere: în cazul în care doriți să reclamați modul în care am gestionat datele dvs., vă rugăm să ne contactați prin email la adresa office@grillmarket.ro. Vom analiza cererea dvs. si vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei în timp optim.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor

grillmarket.ro SC HOMEFIT SRL ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii lor sau împotriva accesului neautorizat la date.

 • Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal fac parte exclusiv din personalul unității și fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și cu parola. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces. În cazul în care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive, conturile de acces li se suspendă automat.
 • Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
 • Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori este jurnalizată permanent (se înregistrează utilizatorul, data, ora și tipul modificării); de asemenea, sunt jurnalizate și toate legările și delegările tuturor utilizatorilor la baza de date.
 • La intervale regulate de timp se efectuează o copie de siguranță a bazei de date.
 • Unitățile de calcul de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt criptate, iar accesul la acestea este restricționat; unitățile de calcul dispun de soluții implementate de protecție antivirus, anti spam și firewall actualizate.
 • Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopurile cerute de legile în vigoare (emiterea de facturi, avize de însoțire a mărfii, awb-uri livrare curierat, contracte comerciale).
 • Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în sisteme securizate, protejate cu parolă. Informațiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajații societății, cărora le incumbă obligația de confidențialitate.

Înregistrare

Înregistrare cont nou

Ai deja cont?
Autentificare sau Resetare parolă