Categorii
Know-how

Instrucțiuni generale utilizare Grill pe gaz

Notificare

Dacă aveți întrebări legate de asamblarea sau utilizarea dispozitivului achiziționat nu ezitați să ne contactați.

Toate grătarele pe gaz comercializate sunt destinate exclusiv utilizării cu butelii tip aragaz (pentru uz casnic) și vin echipate cu duze pentru operarea lor strict în acest sens. NU SUNT PROIECTATE în vederea conectării la rețeaua de distribuție gaz metan și schimbarea duzelor pentru adaptare atrage pierderea garanției.

Pericol

Dacă simțiți miros de gaz:

 1. Opriți alimentarea cu gaz a dispozitivului.
 2. Stingeți orice flacără deschisă.
 3. Deschideți capacul.
 4. Dacă mirosul persistă, îndepărtați-vă de grill și sunați imediat furnizorul de gaz sau serviciul de pompieri.

Avertisment

 1. Nu depozitați și nu folosiți petrol sau alte lichide inflamabile în apropiere de grill sau a altor dispozitive asemănătoare.
 2. Butelia de gaz neconectată nu va fi depozitată în apropierea grillului sau a altor dispozitive asemănătoare.

Precauții

 • Citiți și respectați toate declarațiile de siguranță, instrucțiunile de asamblare și de utilizare și întreținere înainte de a încerca să asamblați grillul și să-l folosiți pentru gătire.
 • Unele componente au margini ascuțite. Se recomandă purtarea de mănuși de protecție.

Flăcări provocate de arderea grăsimilor

 • Flăcările provocate de arderea grăsimilor nu trebuie stinse prin simpla închidere a capacului. Grillurile de acest tip sunt ventilate corespunzător, din motive de siguranță.
 • Nu folosiți apă ca să stingeți flăcările provocate de arderea grăsimilor, vă puteți răni. Dacă flăcările de acest tip sunt prea puternice, opriți alimentarea cu gaz a arzătoarelor și închideți butelia.
 • Dacă grillul nu a fost curățat în mod corespunzător, pot izbucni flăcări provocate de arderea grăsimilor reziduale care pot avaria produsul. Fiți foarte atenți în etapa de încălzire sau de ardere a resturilor alimentare în prealabil, pentru a vă asigura că acestea nu vor lua foc.
 • Respectați instrucțiunile de curățare generală a dispozitivului și de curățare a sistemului de arzătoare, pentru a preveni apariția flăcărilor provocate de arderea grăsimilor. Cea mai bună modalitate recomandată în acest sens se referă la curățarea și mentenanța dispozitivului în mod regulat.
 • Nu lăsați grillul nesupravegheat în etapa de încălzire sau de ardere a resturilor alimentare în prealabil. Dacă grillul nu a fost curățat în mod corespunzător, pot izbucni flăcări provocate de arderea grăsimilor reziduale care pot avaria produsul.

Avertisment

Pentru utilizarea în siguranță a produsului achiziționat de dvs. și pentru a evita vătămările corporale grave

Utilizați grillul doar în aer liber. Nu îl folosiți niciodată în spații interioare sau nearisite corespunzător.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea dispozitivului. Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni de asamblare și de utilizare:

 • Nu deplasați grillul în cursul procesului de gătire.
 • Părțile la care aveți acces se pot înfierbânta foarte puternic. Nu lăsați copiii să se apropie de grill. Nu lăsați copilul să-l manevreze în vreun fel sau să se joace în apropierea acestuia.
 • Opriți alimentarea cu gaz a grillului de la butelie imediat după utilizare.
 • În cursul utilizării, grillul trebuie ținut la o distanță corespunzătoare de orice fel de materiale inflamabile.
 • Nu blocați orificiile de aerisire de pe părțile laterale sau din partea posterioară a grillului.
 • Verificați în mod frecvent flacăra de la arzătoare.
 • Nu blocați orificiile de ventilație cu care sunt echipate arzătoarele.
 • Folosiți dispozitivul doar într-un spațiu exterior ventilat corespunzător. Nu îl folosiți NICIODATĂ într-un spațiu închis precum garaj, terasă deschisă sau acoperită sau în interiorul oricărei structuri de construcție prevăzute cu acoperiș.
 • NU acoperiți suprafețele de ardere de tip grilă cu folie de aluminiu sau cu orice alt tip de material. Acest procedeu va bloca ventilarea corespunzătoare a arzătoarelor și va crea condiții potențial periculoase, care pot degenera în avarierea proprietății și/sau vătămare corporală.
 • Folosiți dispozitivul la o distanță de cel puțin un metru de un zid sau de o suprafață de orice fel.
 • Păstrați un spațiu de 3 metri față de obiecte care pot lua foc sau față de surse de foc, precum surse de lumină portabile sau încălzitoare de apă, dispozitive electrice de orice tip etc.
Asigurați-vă că există o distanță de siguranță de jur împrejurul grill-ului pentru aerisire
 • Nu încercați NICIODATĂ să aprindeți arzătorul cu capacul închis. Orice acumulare de gaz care nu a luat foc în interiorul unui dispozitiv neventilat poate deveni periculoasă.
 • Opriți întotdeauna alimentarea cu gaz a grillului de la butelie și deconectați regulatorul de presiune înainte de a deplasa butelia de gaz din poziția de funcționare.
 • Nu puneți niciodată în funcțiune grillul cu butelia de gaz aflată într-o poziție necorespunzătoare.
 • Nu aduceți niciun fel de modificări grillului. Orice acțiune de acest tip este strict interzisă. Părțile componente sigilate nu trebuie manipulate de către utilizator. Nu dezasamblați injectoarele (duzele de gaz).
 • Utilizați butelia standard conectata în lateralul grătarului, NICIODATĂ ÎN INTERIOR (în zona centrală). Excepție sunt unele modele rare prevăzute în mod expres cu spațiu dedicat pt. acest lucru sau dacă aveți o butelie mică tip ButanGas Camping.

Depozitarea grillului

 • Curățați suprafața de gătire.
 • Depozitați grillul într-o locație uscată.
 • Când butelia de gaz este conectată la dispozitiv, depozitați-l într-un spațiu deschis, ventilat în mod corespunzător și asigurați-vă că grillul nu se află la îndemâna copiilor.
 • Acoperiți grillul cu o husă de protecție dacă îl depozitați într-un spațiu exterior.
 • Depozitați grillul în interior DOAR dacă butelia de gaz este închisă și deconectată de la grill, depozitată separat și într-un spațiu deschis.
 • Când scoateți grillul din mediul de depozitare pentru a-l folosi, verificați eventualele obstrucționări ale arzătoarelor.

Curățarea generală a grillului

 • Curățați grillul în mod frecvent, de preferință după fiecare gătire. Cel mai ușor este ca după ce ați terminat de gătit să lăsați capacul jos și să porniți arzătoarele la maxim câteva minute pt. a transforma resturile de mâncare în cenușă. Dacă este folosită o perie aspră pentru a curăța oricare dintre suprafețele de gătit ale grillului, înainte de gătire asigurați-vă că nu rămân resturi din perie pe suprafața de gătire a grillului. Nu este recomandată curățarea suprafețelor de gătire când grillul este fierbinte. Grillul trebuie curățat la modul general cel puțin o dată pe an.
 • Nu confundați acumulările de grăsime sau de fum închise la culoare cu eventualele pete de vopsea. Suprafețele interioare ale grillului nu sunt vopsite din fabrică (și nu ar trebui să fie niciodată vopsite). Folosiți o soluție concentrată pe bază de detergent și apă sau folosiți un detergent special de grătar, alături de o perie aspră pe suprafețele interioare ale capacului și în partea de jos a grillului. Frecați bine și așteptați ca suprafețele să se usuce în mod corespunzător. Nu folosiți soluții caustice pe suprafețele vopsite ale grillului.
 • Componentele din plastic: Spălați-le cu apă căldură cu săpun și uscați-le bine cu o cârpă.
 • Nu folosiți soluții de curățare abrazive, degresante sau concentrate pe componentele din plastic. Rezultatul poate consta în defectarea sau avarierea componentelor respective.
 • Suprafețele din porțelan: Din cauza compoziției asemănătoare sticlei, majoritatea resturilor pot fi eliminate cu soluție cu bicarbonat de sodiu sau cu detergent de vase. Folosiți pudră de curățat neabrazivă pentru petele rezistente la frecare.
 • Suprafețele vopsite: Spălați-le cu soluție călduță slabă de apă și detergent neabraziv sau săpun. Uscați-le folosind o cârpă moale neabrazivă.
 • Suprafețe din oțel inoxidabil: Pentru a păstra aspectul exterior corespunzător al grillului, spălați-l cu apă călduță de concentrație slabă din apă și săpun și ștergeți-l cu o țesătură moale neabrazivă după fiecare utilizare. Depozitele alimentare arse pot necesita utilizarea unui burete din plastic cu proprietăți abrazive. Folosiți-l cu atenție pentru a evita zgârieturile. Nu folosiți un burete abraziv pe suprafețele cu marcaje.
 • Suprafețele de gătire: Dacă se folosește o perie cu țepi pentru a curăța vreuna dintre suprafețele de gătit ale grillului, asigurați-vă că nu rămân resturi din perie pe suprafețele de gătire înainte de punerea în funcțiune a grillului. Nu este recomandată curățarea suprafețelor de gătire când grillul este fierbinte.

Realizați un test de scăpări gaz înainte de prima utilizare, cel puțin o dată pe an sau de fiecare dată când deconectați sau schimbați butelia de gaz.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: