1. Organizatorul campaniei

Campania „Black Friday 2022“ este organizată de către SC HOMEFIT SRL, cu sediul social în Ilfov, Popești-Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9, Camera nr. 1, Bloc 5, Scara A, Etaj 1, Ap. 6, CP 077160, CUI RO24842480, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2812/07.07.2016, denumită în continuare Vânzător.

2. Durata și aria de desfășurare a campaniei

Campania se desfășoară în perioada 11–13 noiembrie 2022, cu posibilitate de prelungire până la data de 30.11.2022, în magazinul Grill Market din Vitantis Shopping Center, Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 7 A, Sector 4, București, CP 042121 pe durata orarului special de funcționare, precum și în magazinul online grillmarket.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toți participanții. Participanții online înțeleg și acceptă că utilizarea site-ului poate fi făcută numai cu respectarea Termenilor și condițiilor și informându-se cu privire la Politica de confidențialitate.

3. Produsele participante în campanie

Produsele participante la campanie în limita stocului disponibil sunt produsele selectate și marcate corespunzător în decursul desfășurării campaniei (marcaj clar de tip Black Friday atât în magazin prin materiale specifice, cât și pe site, prin listinguri dedicate și etichete text).

4. Dreptul la participare

Campania se adresează oricărui client persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani și/sau persoanelor juridice, cu domiciliul/sediul social în România.

Prin participarea la campania „Black Friday 2022“, clienții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienții trebuie sa efectueze o achiziție, în perioada campaniei, din magazinul Grill Market sau online pe grillmarket.ro.

Data achiziției este considerată a fi data facturii finale.

Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afișarea în clar a prețurilor reduse. Reducerile sunt cuprinse între 8% și 50% și nu se cumulează cu alte campanii sau cupoane.

Numărul de produse ce pot fi achiziționate va fi limitat de stocul disponibil.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a grillmarket.ro, inclusiv al unor erori umane, în urma cărora prețul este incorect, rezultând un preț derizoriu sau mai mic, neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze Comanda efectuată, iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați asupra acestui fapt. Cumpărătorul acceptă și consimte că nu va avea drept de opoziție sau orice alte pretenții asupra produselor ce au făcut obiectul unor comenzi care sunt rezultatul unor asemenea situații.

6. Date cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile legilor în vigoare pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestora, tuturor participanților în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea lor automată și dreptul de a se adresa justiției.

7. Contestații, sesizări, litigii

Contestațiile sau sesizările cu privire la modul de desfășurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către participant, la sediul Vânzătorului, transmise prin poștă sau e-mail utilizând datele din pagina de contact. Vânzătorul va formula un răspuns în scris la contestație/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile.

Eventualele neînțelegeri între vânzător și participanții la campanie se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz contrar, părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziții finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziția tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, în magazinul Grill Market, precum și pe site-ul grillmarket.ro. Prin participarea la campanie, clienții își exprimă acordul cu privire la conținutul prezentului Regulament.

Înregistrare

Înregistrare cont nou

Ai deja cont?
Autentificare sau Resetare parolă