Categorii
Know-how

Butelie gaz, kit regulator, furtun, racorduri pentru grillurile pe gaz

Butelia – specificații, amplasare

În general buteliile de gaz trebuie să aibă diametrul maxim de 345 mm și înălțimea maximă de 600 mm. Se pot folosi butelii de până la maxim 15 kg.

Folosiți întotdeauna cu grijă butelia. Nu o depozitați niciodată în poziție orizontală, deoarece supapa poate fi defectă, provocând o scurgere periculoasă de gaze. Folosiți întotdeauna butelia în poziție verticală. În poziție orizontală, combustibilul lichid poate ajunge în conductele de alimentare, provocând daune.

Butelia nu poate fi amplasată în interiorul sau imediat sub suprafața de gătire. Buteliile de gaz trebuie să fie localizate în partea laterală sau posterioară a grillului.

Excepție sunt doar modelele prevăzute în mod expres cu spațiu dedicat pt. acest lucru sau dacă utilizați o butelie mică tip ButanGas Camping.

Buteliile amplasate pe sol nu trebuie să intre în contact direct cu suprafața de gătire.

Plasați întotdeauna butelia într-un loc accesibil, pentru a înlesni schimbarea și închiderea sa de urgență. Deconectați întotdeauna butelia de gaz înainte de a muta dispozitivul. Nu expuneți niciodată butelia la căldură. Presiunea din interiorul buteliei poate crește, depășind limita de siguranță.

Nu depozitați niciodată buteliile în pivnițe, la subsol sau sub nivelul solului. Propanul este mai greu decât aerul. În caz de scurgeri, gazul va deveni periculos în prezența unei scântei sau flame.

În general buteliile de gaz trebuie să aibă diametrul maxim de 345 mm și înălțimea maximă de 600 mm.

Cerințe privind regulatorul de presiune

Dispozitivul trebuie utilizat doar împreună cu un kit regulator + furtun. Folosiți doar regulatorul de gaz achiziționat împreună cu grillul. Dacă nu ați achiziționat grillul împreună cu un regulator, folosiți doar un dispozitiv de gen care să respecte reglementarea EN 16129 (debit maxim de 1,5 kg/h), care este aprobat pentru România și pentru tipul de gaz specificat în fișa tehnică. Nu folosiți NICIODATĂ o alimentare cu gaz nereglementată.

Cerințe privind furtunul

Folosiți doar un tip de furtun omologat respectând standardele EN și a cărui lungime nu depășește 1,5 metri.

Așezați furtunul de gaz departe de orice suprafață fierbinte, inclusiv față de partea inferioară a grătarului.

Asigurați-vă că furtunul de gaz nu este răsucit. Inspectați furtunul de gaz când înlocuiți butelia sau o dată pe an, după cum se impune. În cazul în care furtunul de gaz este fisurat, tăiat, supus abraziunii sau deteriorat în orice fel, este interzisă folosirea grillului.

Furtunul de gaz trebuie înlocuit dacă este deteriorat și când condițiile naționale o impun.

Înlocuiți furtunul așa cum o impun reglementările aplicabile la nivel național.

Schimbarea buteliei de gaz cu butan/propan

Nu folosiți niciodată o alimentare cu gaz sau un regulator neadecvate.

AVERTISMENT: Butelia se schimbă într-un mediu lipsit de flacără. Buteliile pot prezenta diferite tipuri de racordări. Dacă se folosește la racordare un inel de etanșare (tip ButanGas Camping), verificați existența sa și urmăriți să nu fie deteriorat atunci când schimbați butelia. Unele racorduri prezintă o rotiță pentru strângere, altele necesită o cheie. Folosiți întotdeauna cheia la dimensiunea corectă și strângeți complet (prin înșurubare spre stânga).

a) Racordare prin înșurubare

Cea mai importantă parte este garnitura de etanșare. Verificați întotdeauna că există și că nu este deteriorată atunci când schimbați butelia. Unele racordări prin înșurubare prezintă o rotiță pentru strângere, iar altele necesită cheie. Strângeți ferm (înșurubare spre stânga). Când folosiți o cheie, nu strângeți prea tare pentru că există risc de deteriorare a garniturii.

Atenție la garnitura de etanșare

b) Racordare prin cuplare

Nu sunt necesare instrumente pentru acest tip de racordare. Controlul Pornit/Oprit al alimentării cu gaz este asigurat printr-un comutator aflat pe regulator sau pe un adaptor special. Dacă folosiți un adaptor cu un regulator înfiletat să vă asigurați că piulița de cuplare este fixată ferm pe adaptor cu o cheie.

Comutatorul pornește sau închide gazul

Racordarea unei butelii

Prin înșurubarePrin cuplare
1. Verificați ca robinetul buteliei să fie în poziția OPRIT răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic.
2. Scoateți protecția.
1. Scoateți protecția.
3. Inspectați garnitura înainte de conectare pentru a fi sigur că este intactă.
2. Asigurați-vă că toate robinetele grillului cu gaz sunt închise, iar comutatorul este în poziția OPRIT.
4. Fixați piulița de cuplare pe butelie, folosind cheia corectă sau rotița de racordare (înșurubare în stânga). Nu strângeți prea tare.
3. Așezați regulatorul de tip Quick On (Rapid) pe ventil și apăsați ferm în jos. Se va auzi un „click“ indicând închiderea în siguranță a comutatorului.
5. Când este necesară alimentarea cu gaz răsuciți robinetul buteliei în sensul invers acelor de ceasornic.
4. Când este necesară alimentarea cu gaz răsuciți comutatorul în sus în poziția PORNIT (ora 12).

Deconectarea unei butelii

Prin înșurubarePrin cuplare
1. Răsuciți robinetul în poziția OPRIT (în sensul acelor de ceasornic).
1. Răsuciți robinetul cilindrului în poziția OPRIT (ora 3).
2. Închideți robinetul de gaz al grillului. Așteptați până ce arzătorul s-a stins.2. Închideți robinetul de gaz al grillului. Așteptați până ce arzătorul s-a stins.
3. Nu scoateți niciodată regulatorul (sau piulița de racordare) când robineetul buteliei este deschis.
4. Scoateți regulatorul (sau piulița de racordare) cu cheia sau
rotița de racordare. (înșurubare stânga).
3. Scoateți regulatorul „Quick On“ apăsând orizontal comutatorul (1) și trăgând simultan în sus (2).
5. Puneți capacul de protecție a buteliei dacă nu este folosită (la unele modele reprezintă un cilindru tip mâner cu înfiletare).4. Puneți capacul de plastic de protecție a buteliei dacă nu este folosită.

Testarea scurgerilor la supape, furtun și regulatorul de presiune

Efectuați un test al scurgerilor înainte de prima utilizare, cel puțin o dată pe an și de fiecare dată când este schimbată sau deconectată butelia. Toate racordările sunt în general testate din fabrică, la fel și arzătoarele, supuse unor teste cu flacără deschisă. Transportul și utilizarea grillurilor pe gaz pot slăbi însă garniturile.

Ca măsură de siguranță:

 • Asigurați-vă că garniturile nu prezintă scurgeri înainte de a folosi grătarul pe gaz.
 • Asigurați-vă că robinetul buteliei nu prezintă scurgeri după fiecare reumplere / schimb a buteliei.
 • Efectuați teste de scurgeri de fiecare dată când deconectați sau reconectați o garnitură de gaz.
 • Fumatul este interzis când efectuați teste de scurgere!
 • Nu efectuați niciodată un test de scurgere de gaze cu un chibrit aprins sau cu flacără deschisă.
 • Efectuați toate testele de scurgere la exterior.

Pentru a efectua testele de scurgere:

 1. Rotiți toate butoanele de control ale dispozitivului în poziția Oprit.
 2. Asigurați-vă că regulatorul este conectat în mod corespunzător la butelia de gaz.
 3. Porniți alimentarea cu gaz. Dacă auziți un sunet ca un fâsâit, opriți imediat alimentarea cu gaz. Depistați scurgerea și remediați problema înainte de repunerea în funcțiune a grillului.
 4. Folosiți o perie pentru a aplica soluție cu săpun (în amestec de jumătate apă, jumătate săpun) în zona racordurilor respective. În comerț se mai găsesc li spray-uri speciale pt. acest lucru.

 5. Dacă se produc bule, înseamnă că are loc o scurgere de gaz. Opriți imediat alimentarea cu gaz de la butelie și verificați eficiența racordurilor. Dacă scurgerea respectivă nu poate fi oprită, nu încercați să remediați problema pe cont propriu. Apelați la personal calificat sau service pentru înlocuirea componentelor defecte.
 6. Dacă grătarul este dotat cu un arzător lateral sau cu un arzător anterior:
  • Așezați vârful degetului pe orificiul arzătorului lateral sau anterior.
  • Răsuciți butonul „LATERAL“/„SPATE“ în poziția MAXIM (SUS).
  • Aplicați cu o pensulă soluția de apă și săpun pe fiecare racord dintre orificiul și robinetul de control.
  • Răsuciți butonul „LATERAL“/„SPATE“ în poziția Oprit.
 7. O scurgere de gaze este identificată printr-un flux de bule apărut în zona scurgerii.
 8. Dacă se identifică o scurgere, închideți butelia de gaz de la robinet, reverificați / strângeți racordul și reluați testul.
 9. Dacă scurgerea persistă, contactați personal calificat sau service-ul pentru asistență. Nu încercați să folosiți aparatul în cazul în care există o scurgere.
 10. Opriți întotdeauna alimentarea cu gaz de la butelie după efectuarea testului de scurgeri de gaze.

Când reconectați buteliile de gaz pentru modelele alimentate cu propan / butan, asigurați-vă că verificați dacă există scurgeri.

Un răspuns la “Butelie gaz, kit regulator, furtun, racorduri pentru grillurile pe gaz”

Lasă un răspuns