Categorii
Know-how

Metode de aprindere a grillurilor pe gaz

Instrucțiuni preliminare

 1. Grillul se va monta conform instrucțiunilor de asamblare.
 2. Asigurați-vă că butelia este plină și racordată corespunzător la regulator.
 3. Asigurați-vă că nu există scurgeri de gaz în sistemul de alimentare cu gaz.
 4. Asigurați-vă că tuburile arzătoarelor sunt fixate corespunzător în orificiile robinetului de gaz.
 5. Asigurați-vă că toate cablajele de aprindere ale arzătorului principal și ale arzătorului lateral, dacă este cazul, sunt racordate corespunzător.
 6. Dacă e cazul, recitiți cu atenție toate instrucțiunile cu informații referitoare la grillul pe gaz.
 7. AVERTISMENT: Deschideți întotdeauna capacul înainte de a aprinde grillul și nu vă sprijiniți de grill după ce acesta este aprins.
 8. Fixați butoanele de control în poziția Oprit și porniți alimentarea cu gaz.

Butonul de aprindere electronică sau piezoelectrică

 • Nu vă aplecați deasupra grillului când îl aprindeți.
 • Rotiți butoanele de control ale arzătorului pe gaz în poziția O(prit).
 • Deschideți capacul grillului în cursul aprinderii inițiale sau al reaprinderii grillului.
 • Porniți gazul la butelie.
 • Pentru a aprinde, apăsați și rotiți în poziția MAXIMĂ butonul pentru ARZĂTORUL DE APRINDERE (de obicei exista un arzator principal la care se produce scânteia și de la acesta există elemente purtătoare de flacără pentru restul).
 • Apăsați imediat și țineți apăsat butonul de APRINDERE ELECTRONICĂ (atenție la montarea corectă a bateriei de alimentare) sau apăsați-l în mod repetat pe cel de tip PIEZO (nu necesită baterie) până când observați apariția flăcărilor.
 • Anumite grilluri pot fi dotate cu aprindere piezo direct la butonul de gaz. Adică rotirea prin apăsare a acestuia produce și scânteia de aprindere.
 • Dacă aprinderea NU se produce în primele secunde, rotiți controalele arzătoarelor în poziția Oprit, așteptați câteva minute minute și reluați procesul de aprindere.
 • Pentru a aprinde restul arzătoarelor, rotiți butonul în poziția MAXIM, începând cu arzătoarele cele mai apropiate de ARZĂTORUL DE APRINDERE.

Dacă aprinderea NU se produce în primele secunde, rotiți butoanele de control în poziția O(prit). Așteptați câteva minute și reluați procedura de aprindere. Dacă arzătorul nu se aprinde odată cu pornirea alimentării cu gaz, acesta va continua să se degaje din arzător și se poate aprinde accidental de la alte surse, existând astfel riscul de vătămare corporală.

Aprinderea cu chibrituri

 • Nu vă aplecați deasupra grillului când îl aprindeți.
 • Rotiți butoanele de control al arzătorului pe gaz în poziția O(prit).
 • Deschideți capacul grillului în cursul aprinderii inițiale sau al reaprinderii grillului.
 • Porniți gazul la butelie.
 • Dacă aveți model echipat cu orificiu special: așezați chibritul în acesta (pe partea laterală a grillului). Aprindeți chibritul; apoi aprindeți arzătorul amplasând chibritul în orificiul de aprindere a chibritului din partea laterală a grillului. Apăsați imediat și rotiți butonul arzătorului în poziția MAXIM. Asigurați-vă că arzătorul se aprinde și rămâne aprins.
 • Aprindeți arzătoarele adiacente pe rând apăsând butoanele și rotindu-le în poziția MAXIM.

Aprinderea arzătorului pentru suprafața de încălzire

OBSERVAȚIE: Este posibil ca grillul dvs. să nu fie echipat cu o suprafață de încălzire a alimentelor sau cu arzător dedicat acestei zone!

 • Nu vă aplecați deasupra grillului când îl aprindeți.
 • Rotiți butoanele de control al arzătorului pe gaz în poziția O(prit).
 • Deschideți capacul grillului în cursul aprinderii inițiale sau al reaprinderii grillului.
 • Porniți gazul la butelie.
 • Rotiți în poziția MAXIM butonul pentru suprafața de încălzire, apăsați și țineți apăsat butonul de APRINDERE ELECTRONICĂ.
 • Dacă aprinderea NU se produce în primele 5 secunde, rotiți controalele arzătoarelor în poziția Oprit, așteptați 5 minute și reluați procesul de aprindere.

Aprinderea cu chibrituri pentru suprafața de încălzire

 • Nu vă aplecați deasupra grillului când îl aprindeți.
 • Rotiți butoanele de control al arzătorului pe gaz în poziția O(prit).
 • Deschideți capacul grillului în cursul aprinderii inițiale sau al reaprinderii grillului.
 • Porniți gazul la butelie.
 • Poziționați chibritul lângă arzător. Rotiți imediat în poziția ÎNALT butonul pentru suprafața de încălzire. Asigurați-vă că arzătorul se aprinde și rămâne aprins.

Dacă dispozitivul nu se aprinde

 • Asigurați-vă că este pornită alimentarea cu gaz de la butelie.
 • Asigurați-vă că butelia are gaz suficient.
 • Aprinzătorul produce un zgomot ca de scânteie?
  • Dacă da, verificați dacă nu se produc scântei la arzător.
  • Dacă nu, verificați dacă nu există cabluri avariate sau neconectate corespunzător.
 • În cazul în care cablurile sunt în regulă, verificați dacă nu există un electrod fisurat sau defect, pe care este recomandat să îl înlocuiți.
 • În cazul în care cablul sau electrozii sunt acoperiți de resturi alimentare, curățați vârful electrodului cu alcool și ștergeți-l cu o cârpă uscată, dacă este nevoie.
 • Dacă este cazul, înlocuiți cablurile.
 • Dacă nu se aude niciun sunet, verificați bateria.
 • Asigurați-vă că bateria este montată corespunzător.
 • Verificați dacă nu există o conexiune necorespunzătoare a cablurilor la modul și la comutator.
 • Dacă aprinzătorul tot nu funcționează, recomandăm aprinderea cu chibrituri.

În anumite situații, în loc de chibrituri pot fi utilizate brichete (arpinzătoare) cu gaz.

Aprinderea cu cărbuni*

* Pentru modelele de tip hibrid (gaz și cărbuni)

 1. Când grillul este rece, îndepărtați suprafața de gătire și protecțiile de căldură.
 2. Amplasați tava pentru cărbuni în interiorul grillului în spațiul dedicat.
 3. Distribuiți cărbunii într-un singur strat uniform în tavă, asigurându-vă că ați alimentat cu cantitatea adecvată de cărbuni.
 4. Puneți la loc suprafața (grilajul) de gătire.
 5. Cu capacul deschis, aprindeți arzătoarele.
 6. Țineți arzătoarele de gaz rotite în poziția MAXIM timp de câteva minute, cu capacul închis.
 7. Rotiți butoanele de control în poziția O(prit).
 8. Deschideți capacul și așteptați câteva minute sau până când cărbunii ard bine, înainte de a pune alimentele pe grill.
 9. Nu vă apucați de gătit până când combustibilul nu a început să se transforme în cenușă.

NOTĂ: Grillul trebuie să fie încins și combustibilul trebuie să ardă continuu minute bune înainte de a găti pentru prima dată. Temperatura de gătire este în strânsă legătură cu temperatura de afară (meteo ambient).

Avertisment

 • Nu țineți în funcțiune arzătoarele pe gaz mai mult de 15 minute atunci când folosiți cărbuni.
 • Nu folosiți spirt sau petrol pentru aprinderea sau reaprinderea grillului!
 • Nu folosiți niciodată combustibil lichid, kerosen, gaz sau alcool pentru a aprinde cărbunii.
 • Nu folosiți niciodată așchii de lemn sau aprinzătoare automate în interiorul grillului.
 • Aprindeți cărbunii DOAR după ce ați instalat corespunzător tava de colectare a cenușii în camera de ardere. Consultați manualul.
 • Scoateți tava de colectare a cenușii din camera de ardere atunci când folosiți funcția de ardere pe gaz a grillului.
 • Nu folosiți funcția de ardere pe gaz a grillului cu tava de colectare a cenușii montată în camera de ardere în absența cărbunilor.

PERICOL DE ELIMINARE DE MONOXID DE CARBON: Arderea cărbunilor într-un spațiu închis poate constitui un pericol la adresa vieții dumneavoastră. Arderea cărbunilor este însoțită de emisii de monoxid de carbon, care sunt inodore. Nu ardeți NICIODATĂ cărbuni sub formă de combustibil pentru grill în spații închise precum locuințe, vehicule sau corturi.

După stingerea unui foc de cărbuni, resturile nearse integral pot păstra căldura până la 24 de ore și, în contact cu aerul, acestea se pot aprinde din nou în mod neașteptat. Toate aceste resturi scoase din camera de ardere a grillului presupun pericol de foc și, în contact cu aerul, pot duce la aprinderea unor suprafețe ignifuge, precum suprafețele din lemn.

Alertă de păianjeni sau insecte!

Dacă grillul este dificil de aprins sau dacă flacăra este slabă, verificați racordurile și arzătoarele.

Uneori păianjenii sau alte insecte de mici dimensiuni pot crea probleme de „aprindere țesând pânze sau depunând ouă în racordurile grillului sau obstrucționând fluxul de gaz la arzător. Gazul care rămâne pe țeavă se poate aprinde în spatele panoului de control. Flăcările astfel rezultate vă pot avaria grillul și pot produce vătămări corporale. Pentru a preveni aprinderea nedorită și a asigura funcționarea corespunzătoare a grillului, arzătorul și ansamblul de furtunuri și racorduri trebuie îndepărtat și curățat ori de câte ori grillul nu a fost folosit pentru o perioadă extinsă de timp.

Blocajele cauzate de păianjeni, insecte și cuiburi pot provoca un incendiu. Dacă se produce un incendiu, opriți imediat alimentarea cu gaz de la sursă.

Inspectați și curățați tuburile (arzătorul principal, arzătorul lateral, arzătorul anterior) dacă se produce oricare din următoarele situații:

 1. Se simte miros de gaz.
 2. Grătarul nu atinge temperatura optimă.
 3. Grătarul se încălzește neuniform.
 4. Arzătoarele emit zgomote suspecte.

Inspectarea și curățarea tuburilor se face după oprirea sursei de gaz, de la butelie.

Lasă un răspuns